معلولیت بدون محرومیت
دوربین ایکس دی ای دی فتوشاپ ای اس

معلولیت محدودیت است
یا
چطور از برساخت‌های اجتماعی علیه افراد داری معلولیت عبور کنیم؟

همزمان با روز جهانی معلولان در آذر ماه سال گذشته، به سفارش اداره کل سلامت شهرداری تهران کمپینی برای آگاهی بخشی شهروندان در حوزه معلولیت توسط "جالب" راه‌اندازی شد. برای راه‌اندازی کمپین با ۱۸ سمن و فعال حوزه معلولیت گفتگو داشتیم و تحقیقات کمپین باحضور فعالانه و کمک این عزیزان انجام شد.‌ چالش اصلی ما تصویر اشتباه و تبلیغات نادرست حاکمیت با درون‌مایه "معلولیت محدودیت نیست" بود. در حالی که تقریبا تمام جامعه معلولیت با این تصویر غلط زاویه داشتند؛ ما باید در عین فهم محدودیت‌های افراد داری معلولیت به دنبال رفع محرومیت‌های آن‌ها باشیم. از این‌رو شعار "معلولیت بدون محرومیت" به عنوان شعار محوری انتخاب شد. شعاری که هنوز بخشی از ادبیات جامعه فعالان حوزه معلولیت است. محورهای تولید محتوا بر سه کانسپت اصلی تکیه داشت: اول: ایجاد تصویری توانمند از جامعه افراد دارای معلولیت در ذهن شهروندان ‌ دوم: ایجاد مطالبه برای مناسب‌سازی اماکن و محیط شهری برای معلولان ‌ سوم: ایجاد اعتماد‌به‌نفس برای افراد داری معلولیت برای حضور موثر در اجتماع ‌ این سه محور در سه حوزه تبلیغات محیطی، تبلیغات دیجیتال و تلویزیونی پیش گرفته شد. در این پست بخشی از محتواهای تولید شده برا این کمپین را می‌بینید.

کمپین "معلولیت بدون محرومیت" بازخوردهای بسیار خوبی در میان جامعه افراد دارای معلولیت داشت. این کمپین برای اولین بار از شعارهای دم‌دستی و تکراری عبور کرده بود و به نقش و حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت بود. نقشی که همیشه از طرف حاکمیت نادیده گرفته شده است.