خیلی سبز
دوربین ایکس دی ای دی فتوشاپ ای اس

سبزِ سبزم، ریشه دارم
یا
چگونه آزمون‌های خیلی سبز را معرفی کنیم.

انتشارات خیلی سبز، یک موسسه انتشاراتی با هدف تالیف و چاپ کتاب‌های کمک آموزشی برای دانش‌آموزان است. این موسسه پس از کسب اقبال عمومی از تألیفاتش، تصمیم به برگزاری آزمون‌های آزمایشی برای دانش‌آموزان گرفت که در این بین، طراحی و تولید پروموشن این آزمون‌ها و معرفی آنها را به دفتر جالب سپرد. دفتر جالب پس از بررسی دقیق آزمون‌ها، فرآیند برگزاری آنها و هم‌چنین خدماتی که خیلی سبز در این راستا ارائه می‌دهد، اقدام به نوشتن سناریو، طراحی کاراکتر، فضا و سپس انیمیشن این پروموشن‌ها گرفت.

در این فرآیند، طراحی فضا و کاراکترها و سپس فرآیند موشن آنها انجام شد که برشی از این روند در این پروژه قابل رؤیت است.