شورایاری ۹۸
دوربین ایکس دی ای دی فتوشاپ ای اس

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
یا
ترویج و تبلیغ شورایی که ۹۰ درصد مردم شهر آن را نمی‌شناسند

انتخابات شورایاران شهر تهران اواخر تیر ماه سال ۹۸ در حال اجرا بود. با علم به اینکه بیش از ۹۰ درصد مردم تهران نمی‌دانند شورایاری چیست و چه کارکردی دارد؛ ماموریت ما این شد تا محور اصلی تبلیغات در فضای دیجیتال را بر اساس تشویق جوانان و زنان برای حضور پررنگ در کاندیداتوری انتخابات طراحی و اجرا کنیم. از این رو دو کمپین نوبت زنان و نوبت جوانان در فضای دیجیتال کلید خورد. همراه با این کمپین، کمپین دیگری برای معرفی نقش شورایاران به راه افتاد.

در نهایت مشارکت جوانان و زنان بیشتر از دوره‌های قبل و چشم‌گیر بود. و حدود ۱۱هزار نفر از شهروندان تهرانی به عنوان کاندیدای شورایاری‌ها در انتخابات مشارکت کردند. انتخابات شورایاری اولین انتخابات الکترونیک کشور بود؛ و بار دیگر نقش فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی را برای تمامی مدیران و صاحب‌منصبان دولتی روشن کرد.