شورای اسلامی شهر تهران
دوربین ایکس دی ای دی فتوشاپ ای اس

اندر مصائب گذار به مدرنیته
یا
چطور با حفظ هویت قبلی، هویت بصری جدیدی برای شورای اسلامی شهر تهران طراحی کردیم؟

شورای اسلامی شهر تهران با توجه به محیط دیجیتال و مشکلات هویت بصری قدیمی در نظر داشت با حفظ شکل کلی هویت قبلی یک هویت بصری جدید و پویا را مناسب با محیط دیجیتال داشته باشد. ما با لوگویی مواجه بودیم که باید بازطراحی می‌شد و برپایه آن، هویت بصری برند شکل می‌گرفت. لوگوی اولیه شورای اسلامی شهر تهران شامل رنگ‌های متفاوتی بود. در تحلیل و بررسی لوگوی اولیه مشخص شد که انتخاب "الف" ها و نقاط این عبارت به صورت مینیمالیستی طراحی شده. ایده اولیه بازطراحی لوگو در همین نقطه شکل گرفت؛ مونوکروم (تک‌رنگ) کردنِ لوگوی طراحی شده در جهت کمک به بُعد مینیمال لوگو. از آنجایی‌ که تهران در این برهه به شهری مدرن تبدیل شده، در نتیجه تغییر این لوگو در جهت مدرن شدن ضروری به نظر می‌رسید که در پروسه مونوکروم کردن لوگو، این هدف هم محقق شد.