مخاطرات شهری
دوربین ایکس دی ای دی فتوشاپ ای اس

چطور از روزهای برفی لذت ببریم
یا
نکات ایمنی در خصوص روزهای برفی

از مجموعه مخاطرات شهری به سفارش اداره کل آموزش شهروندی شهرداری شهر تهران . این مجموعه شامل ۱۵ پوستر برای پنج مخاطره شهری در شهر تهرانه که از هر پوستر، یک موشن و یک پست اینستاگرامی هم تولید شد. آلودگی هوا، برف، سیل، زلزله، آتش‌سوزی از مخاطراتی هستند که برای هر کدام محتواهای مستقلی تولید شد.