همایش صنعت لبنیات
دوربین ایکس دی ای دی فتوشاپ ای اس

این یکی شیر است اندر بادیه
یا
دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته

دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته، در تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور برندهای مطرح صنعت لبنیات در تهران برگزار شد. روال بر آن شد که طراحی پوستر، پوستر موشن، تگِ اسم افراد شرکت کننده، استندهای دیجیتال همایش و دعوتنامه‌ها به دفتر جالب سپرده شود. برای طراحی این موارد، تیم گرافیک جالب با الهام از روندهای صنعت لبنیات، اقدام به طراحی پوستر و در پی آن، پترنی مشخص برای استفاده در تمامی موارد سفارش کرد. المان‌های صنعتی بودن، وابسته به لبنیات بودن و مدرن بودن در این طراحی‌ها لحاظ شد.

محتوای بصری این پوسترها با اشاره به سبد لبنیات خانوار و صنعت لبنیات و ارتباط این دو با حس نوستالژیک ایرانی در باب لبنیات، توسط تیم تصویرسازی در دفتر جالب طراحی شد. سپس پوستر موشنی از این پوستر برای استفاده در شبکه اجتماعی مورد نیاز طراحی و اجرا شد. هم‌چنین تصاویر استندهای دیجیتال طراحی شده در دفتر جالب در همایش نیز در اسلایدهای این پروژه قابل مشاهده است.