شرکت جالب

عکاسی در گروه جالب توسط عکاسان حرفه‌ای و مجرب انجام می‌گیرد. در حوزه عکاسی محصول، عکاسی از محصولات صنعتی، پوشاک، محصولات تجاری و عکاسی غذا قرار می‌گیرد. این عکاسی می‌تواند به صورت عکاسی پشت سفید و عکاسی چیدمانی در یک استیج انجام شود. عکاسی مدلینگ نیز یکی دیگر از حوزه‌های عکاسی است که در جالب انجام می‌گیرد. عکاسی از محصولات با حضور یک یا چند مدل برای تولید محتوا در حوزه تبلیغات محیطی و مجازی انجام شده و یا عکاسی با توجه به سناریو، طراحی و اجرا می‌شود. عکاسی پوششی نیز برای مستندسازی جلسات، نشست‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی نیز در این تیم انجام می‌گیرد.