شرکت جالب

در دفتر جالب تصویربرداری، یکی از حوزه‌های مورد توجه است. تصویربرداری پوششی از مراسم‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌ها، تصویربرداری میدانی از اتفاقات و رخدادهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ، تصویربرداری از محصولات برای تیزرهای تبلیغاتی و تلویزیونی، تصویربرداری استاپ موشن برای ساخت تیزرهای تبلیغاتی و تلویزیونی و تصویربرداری مستند از روندهای ساخت، تولید و فروش از جمله فعالیت‌هایی هستند که تیم تصویربرداری در جالب به آن می‌پردازند. ساخت انواع تیزرهای تبلیغاتی و همین‌طور ساخت مستندهای تجاری، فرهنگی و اجتماعی بخشی از فعالیت‌های گروه تصویر آتلیه "جالب" است.