شرکت جالب

گروه گرافیک در تیم جالب متشکل از گرافیست‌ها و طراحانی است که بر حوزه‌هایی مانند هویت بصری و طراحی پوستر تسلط دارند. طراحی پوستر و ایجاد هویت دیجیتال دو محور اصلی در بخش گرافیکِ جالب است. علاوه بر این دومحور اما با توجه به کاربری هر برند مواردی مانند منو برای رستوران‌ها، کاتالوگ برای تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان محصول، طراحی سایت و اپلیکیشن و همچنین لی‌اوت مربوط به پلتفرم‌های مجازی مانند اینستاگرام نیز برای ارائه‌دهندگان سرویس توسط تیم گرافیک جالب طراحی می‌شود.