آه از آن رفتگان بی‌برگشت
دوربین ایکس دی ای دی فتوشاپ ای اس

آه از آن رفتگان بی‌برگشت ...
یا
یادبودی برای درگذشتگان تهرانی در ایام کرونا

با سفارش اداره کل سلامت شهرداری تهران در آخرین پنج‌شنبه و جمعه سال ۱۳۹۹ بسته‌های یادبودی برای خانواده‌های درگذشتگان تهرانی در دوران کرونا، در کانون طراحی و نوآوری جالب طراحی و اجرا شد. این بسته‌ها برای ۱۸ هزار خانواده تهرانی ارسال شد، که در این دوره سخت عزیزی را از دست دادند‌؛ کسانی که فداکارانه بدون برگزاری هیچ مراسم و دیدوبازدیدی، سوگواری کردند.

با توجه به شرایط خاص سوگواری در دوران کرونا بسیاری از داغ‌دیدگان فرآیند سوگواری کاملی را سپری نمی‌کنند، و غم فقدان عزیز از‌دست‌رفته همراه افراد است. در این بسته‌ها با تسهیل مشاوره رایگان و ایجاد فضای همدلی با داغ‌دیدگان سعی شد تا این فرآیند تسریع و تکمیل گردید.